Για την ενημέρωσή σας.

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2014/12/Ενημέρωση-για-Προσωρινή-Διακοπή-Λειτουργίας-Προπονητηρίου.pdf»]