Για την καλύτερη επιμόρφωση των αθλητών, προπονητών και κριτών θα βρείτε μεταφρασμένα τα Judges Guide Books 1, 2 και 3.

Η μετάφραση έγινε από τον Πρόεδρο της ΚΕΚ κ. Παναγιώτη Παπασπυρόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Download (PDF, 572KB)

Download (PDF, 294KB)

Download (PDF, 235KB)