Α΄ΒΑΡΔΙΑ

https://velos.archery.org.gr/results/594

Β΄ΒΑΡΔΙΑ

https://velos.archery.org.gr/results/595