Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του Αγώνα της Σαββάτου 16 Απριλίου
της Α’ βάρδιας
ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ / ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟ
& ΠΑΙΔΩΝ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

https://velos.archery.org.gr/results/518

Και της Β’ βάρδιας
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ / ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ́- ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

https://velos.archery.org.gr/results/523