Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του αγώνα στο εξής link
https://velos.archery.org.gr/results/553