Α΄Βάρδια

https://velos.archery.org.gr/results/577

Β΄Βάρδια

https://velos.archery.org.gr/results/580

Γ΄Βάρδια

https://velos.archery.org.gr/results/581