Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του αγώνα της Κυριακής 05-06 της Α ´ βάρδιας:

Α’& Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ U21 Α-Γ/ U18 Α-Γ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
στο ακόλουθο λινκ:
https://velos.archery.org.gr/results/534

Και της Β´βάρδιας:

Α’& Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ U21 Α-Γ/ U18 Α-Γ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
στο ακόλουθο λινκ:
https://velos.archery.org.gr/results/536