Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τοξοβολιας στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του νέου καταστατικού προχώρησε στον ορισμό Επιτροπής Κριτών.

Το νέο καταστατικό προβλέπει τριμελή Επιτροπή Κριτών αντί της πενταμελούς που υπήρχε στο προηγούμενο.

Τα νέα μέλη της Κ.Ε.Κ. μετά την εισήγηση του Προέδρου και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι:

Δράκιωτης Γεώργιος
Μπιρταρχας Κωνσταντίνος
Ντατσου Ελένη.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα απερχόμενα μέλη για την προσφορά του και εύχεται στα νέα μέλη καλή επιτυχία στο έργο τούς.