Η Ε.Ο.Τ. στην προσπάθειά της να καλύψει όλους τους αθλητές που δηλώθηκαν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, και σε συνεργασία με τον συνδιοργανωτή σύλλογο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Γ.Σ. αποφάσισε να διεξαχθεί ο αγώνας σε 2 βάρδιες, όπως αναφέρεται στο συνημμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Download (PDF, Unknown)