Σας ενημερώνουμε για το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα Ανοιχτού Χώρου που θα διεξαχθεί στη Θήβα το Σάββατο 7 Μαρτίου και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015.

Download (PDF, 489KB)