Σας αποστέλλουμε συνημμένα την επιστολή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής  ( Ε.Ο.Ε. ),

με θέμα την υποβολή προτάσεως υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία « Ευ Αγωνίζεσθαι » 2013.
Εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει κάποια υποψηφιότητα που να πληρεί τις αναγραφόμενες προϋποθέσεις,

παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως τη γραμματεία της Ε.Φ.Ο.Τ. μέχρι την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013.