Σας ενημερώνουμε για την σύνθεση της Εθνικής Ομάδας Τοξοβολίας όπως θα συμμετάσχει στον αγώνα Ανοιχτού Χώρου Διακαρτικής συμφωνίας Ελλάδας – Κύπρου, 2016

Download (PDF, 298KB)

Η παραπάνω σύνθεση προέκυψε από την επετηρίδα επιδόσεων που φαίνεται παρακάτω:

Download (PDF, 653KB)