Σας ενημερώνουμε για τα Σωματεία και τους Εκπροσώπους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση της ΕΦΟΤ, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουρίου 2015.

Download (PDF, 4.71MB)