Το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας γραφείων & προπονητηρίου ΕΟΤ 2020

[gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2020/07/Ενημέρωση-για-το-θερινό-πρόγραμμα-λειτουργίας-γραφείων-προπονητηρίου-ΕΟΤ-2020.pdf»]