Σας γνωρίζουμε  ότι, το προπονητικό σεμινάριο W.A.F. level 1 που ήταν προγραμματισμένο  στις 7 – 8 – 9 Ιανουαρίου 2012 στη Σπάρτη Λακωνίας, δεν θα πραγματοποιηθεί  στην προαναφερόμενη ημερομηνία. 
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του προπονητικού σεμιναρίου στην ίδια τοποθεσία  θα σας κοινοποιηθεί με νέο έγγραφο της Ε.Φ.Ο.Τ..