Αθήνα, 1-9-2014

Αρ. πρωτ. 33003
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΦΟΤ
Στo πλαίσιo της εναρμόνισης του ισχύοντος κανονισμού κριτών με τον αθλητικό νόμο
2725/99 (όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του) και μετά από ομόφωνη απόφαση
του ΔΣ, σας ανακοινώνουμε την σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής Κριτών:
1. Παπασπυρόπουλος Παναγιώτης
2. Σαρρή Δάφνη
3. Τσώνη Κλειώ
Το ΔΣ της ΕΦΟΤ εύχεται στα νέα μέλη της ΚΕΚ καλή επιτυχία στο έργο τους και
ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα ελπίζοντας να βρίσκονται πάντα κοντά στο αθλημά μας.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος
Δρ. Πέτρος Συναδινός

Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Κυριλλοπούλου

 

 

ανακοινωση ΚΕΚ