Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο και τον ΑθλητικόΌμιλο « Στόχο », προκηρύσσει αγώνα :
•    Α΄ αγωνιστικής κατηγορίας 2Χ70μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών ολυμπιακού τόξου & 2Χ50μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών σύνθετου τόξουπου θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014.
Ο αγώνας είναι συνδιοργάνωση με την ΕΑΟΜ – ΑμεΑ και θα γίνει ταυτόχρονα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ.
Γενικές Διατάξεις :
1.    Ο αγώνας θα είναι ατομικός σε όλες τις κατηγορίες ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.
2.    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι :
Έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2014. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές άλλων χωρών που ανήκουν σε σωματεία – μέλη αντίστοιχης Εθνικής Ομοσπονδίας μέλους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας ( World Archery ).
3.    Οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι τελικές ΧΩΡΙΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ και θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο : 210 6400347 ή στο e-mail : efot@otenet.gr μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 04/06/2014 και ώρα 14:00.  Επισυνάπτεται δήλωση συμμετοχής η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία και με
υπογραφές των εκπροσώπων του σωματείου – σφραγίδα του σωματείου βάσει του νόμου με αρ. 4115 αρ. φύλλου 1218 / αριθμός 11596 άρθρα 1, 2, 3, 20/5/2013.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.
4.    Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 50 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων.
5.    Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/5.
6.    Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
1.    Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
2.   Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής 12 ευρώ. Το ποσό των 2€ ανά αθλητή θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό για την αποκατάσταση των φθορών των υλικών που χρησιμοποιούνται στους αγώνες σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 19/02/2014.
3.   Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση 70μ. θα είναι 122 εκ..
4.  Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 50μ. θα είναι 40 Χ 40εκ. με βαθμολογική ζώνη από 5 – 10.
5. Ο αγώνας είναι δηλωμένος στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας ( World Archery ) και οι επιδόσεις που θα γίνουν ισχύουν για επίτευξη ορίων MQS ( Minimum Qualification Standard ) για όποιους αγώνες έχουν τέτοια προϋπόθεση συμμετοχής καθώς και για αναγνώριση Πανευρωπαϊκών και Παγκοσμίων επιδόσεων.
6.  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2013/17, σωματεία τα οποία έχουν δηλώσει αθλητές και δεν προσέλθουν στον αγώνα, υποχρεούνται να καταβάλλουν κανονικά το παράβολο συμμετοχής και παράλληλα θα εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο της Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/5.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας
Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                  Μαρία Κυριλλοπούλου