Η επετηρίδα της Ελληνικής Τοξοβολίας για το 2012, βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο (.pdf):