Επετηρίδες

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΙΚΕΙΣ 2015

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΓΙΑ-ΠΟΛΥΝΙΚΕΙΣ.pdf»] [gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/02/Μοναδικές-συμμετοχες-2015.pdf»] [gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΠΟΛΥΝΙΚΕΙΣ-ΑΘΛΗΤΕΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ-FORMAL.pdf»]

Τελική κατάταξη των αθλητών βάσει της Επετηρίδας Εθνικών Ομάδων σχετικά με τον αγώνα WORLD CUP Stage2 που θα διεξαχθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας από 26-30/05/15.

Σας ενημερώνουμε για την τελική κατάταξη των αθλητών βάσει της Επετηρίδας Εθνικών Ομάδων σχετικά με τον αγώνα WORLD CUP Stage2 που θα διεξαχθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας από 26-30/05/15. [gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2015/05/Τρόπος-Πρόκρισης-Εθνικών-Ομάδων_Ατταλεια.pdf»]