Σας γνωρίζουμε ότι το ίδρυμα Ολυμπιακής Αλληλεγγύης, σαν  τμήμα της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής,παρέχει ένα πρόγραμμα υποστήριξης με την ονομασία “ Youth Olympic Games- Athlete Support” το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει αθλητές στην προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2014.
Η υποστήριξη που παρέχεται περιλαμβάνει υποτροφία για προπόνηση στον τόπο κατοικίας του αθλητή ή στο εξωτερικό,συμμετοχή σε συγκεκριμένα προπονητικά camps στην χώρα του αθλητή ή στο εξωτερικό καθώς και έξοδα συμμετοχής σε αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Νέων.Για την συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2014,οι υποψήφιοι αθλητές πρέπει να είναι γεννημένοι μεταξύ 1 Ιανουαρίου 1997 και 31 Δεκεμβρίου 1999.
Τα σωματεία με αθλητές που πληρούν τα παραπάνω ηλικιακά όρια μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προς την Ε.Φ.Ο.Τ.  η οποία να περιέχει το αθλητικό προφίλ του υποψήφιου, κατάσταση με επιδόσεις και επιτυχίες σε επίσημους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Τ.,οικογενειακή και εκπαιδευτική κατάσταση του ενδιαφερόμενου , αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία κρίνουν ότι  μπορεί να βοηθήσει στην διαδικασία αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς και από το ίδρυμα Ολυμπιακής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας.

Παρακαλούμε όσα σωματεία επιθυμούν να υποβάλλουν το αίτημά τους έως την Δευτέρα 22 Απριλίου 2013,
με όλα τα δικαιολογητικά για τις Ολυμπιακές Υποτροφίες .Συνημμένα σας αποστέλλουμε επιστολή από την W.A.F.