Προς ενημέρωσή σας, συνημμένη η ευχαριστήριος επιστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας

( Κ.Ο.ΤΟΞ. ) για τον αγώνα Α΄αγωνιστικής κατηγορίας Κ.Χ. 2Χ18μ.

– Ατομικού Ολυμπιακού Γύρου Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ολυμπιακού και σύνθετου τόξου

που διεξήχθη στο Ο.Α.Κ.Α. στις 14 – 15 Δεκεμβρίου 2013.