Η επετηρίδα της Ελληνικής Τοξοβολίας για το 2013, βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο (.pdf):