Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας κατέθεσε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 (στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α.- κα Μαρία Ζουμπουλάκη), με δύο διαφορετικά διαβιβαστικά τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την είσπραξη των επιχορηγήσεων των 70.000,00€ (τελευταία επιχορήγηση του 2013)  με αρ. πρωτ. 37568 / 17-12-2013 και των 26.000,00€
(επιχορηγήσεις σωματείων) με αρ. πρωτ. 37700/ 17-12-2013, στην Γ.Γ.Α. / τμήμα οικονομικού ελέγχου προς διεκπεραίωση.
Το τμήμα οικονομικού ελέγχου ( κα Μαρία Κωνσταντακοπούλου ) με το διαβιβαστικό υπ’αριθμ.38596/ 24-12-2013, προώθησε στην Υ.Δ.Ε. τα δικαιολογητικά των ανωτέρω
επιχορηγήσεων.
Τα δικαιολογητικά παρελήφθησαν από την Υ.Δ.Ε. (όπως ενημερωθήκαμε εχθές 7/1/2014), αλλά ουδέποτε πρωτοκολλήθηκαν και χρεώθηκαν σε κάποιο υπάλληλο της Υ.Δ.Ε. από τη γραμματεία της Υ.Δ.Ε. , και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής ως ανεκτέλεστα προς την  Γ.Γ.Α./ Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Οικονομική διεύθυνση της Γ.Γ.Α. οι επιχορηγήσεις αυτές χάθηκαν διότι υπήρξε σαφής εντολή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη μη διεκπεραίωση ενταλμάτων πέραν της 10ης Δεκεμβρίου 2013.