Πληροφοριακό υλικό για τον αγώνα ΑΧ 18-19 Ιουνίου 2022 Φλώρινα