Η Ελληνικη Ομοσπονδία Τοξοβολιας καλεί τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο και επιθυμούν να αποσπαστούν ως συνεργάτες της ομοσπονδίας, να υποβάλλουν εγγράφως την πρόθεσή τους προκειμένου να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2024 – 2025 στην ΕΟΤ.

Καθήκοντα που θα ανατεθούν

– Καθημερινές επισκέψεις στα Σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα προβολής και εκμάθησης της Τοξοβολιας,συνεργασία με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων σε όλη την Επικράτεια για υποστήριξη δράσεων τους, την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκεκριμένων απο το ΙΕΠ καθώς και προγραμμάτων ΕΟΕ και Υπουργείου Παιδειας -Θρησκευματων και Αθλητισμου που υποστηρίζονται απο την ΕΟΤ

– Επικοινωνία με αθλητικά σωματεία και προγραμματισμός επισκέψεων ιδιαίτερα στα αναπτυξιακά τους τμήματα.

– Επικοινωνία και συνεργασία με τις Τοπικες Επιτροπες Ε.Ο.Τ.

– Συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις( διεθνείς και εγχώριες ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολιας.

– Συνεργασία με Ομοσπονδιακούς προπονητές και Υπεύθυνους Ανάπτυξης, συμμετοχή σε συγκεντρωτικές προετοιμασίες και προπονητικά camp Εθνικών Ομάδων καθώς και με τα τμήματα Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης ΕΟΤ σε όλη την διάρκεια της περιόδου απόσπασης τους.

– Οργάνωση και προπόνηση Περιφερειακών κλιμακίων ανάπτυξης, καθώς και Προεθνικών ομάδων κατά τόπους σε εβδομαδιαία βάση με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις των Ομοσπονδιακών Προπονητών και των Υπεύθυνων Αναπτυξης.

– Επισκέψεις με βάση το οργανόγραμμα ΕΟΤ σε πόλεις και νησιά όπου δραστηριοπούνται σωματεία ΕΟΤ σε όλη την Επικράτεια με στόχο την υποστήριξη τους και την καταγραφή και ανίχνευση ταλαντούχων αθλητών αθλητριών.

– Απαιτούμενα Προσόντα.

– Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με οργανική θέση στην Πρωτοβάθμια και Δευτροβάθμια εκπαίδευση ( εξαιρούνται όσοι αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού.

– Προπονητική εμπειρία ιδιαίτερα σε αναπτυξιακές ηλικίες

– Δεν επιτρέπεται η απόσπαση σε Κ.Φ.Α. που απασχολουνται σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία .

-Οι αποσπασμένοι Κ.Φ.Α. που κατοικουν στον νομό Αττικής κατά τις απογευματινες ώρες θα απασχολουνται στο προπονητικό κέντρο του Ο.Α.Κ.Α.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία αναγράφονται τα πλήρη υπηρεσιακά στοιχεία (οργανική θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας) καθώς και σύντομη αναφορά στους λόγους επιθυμίας συνεργασίας με την ΕΟΤ.

β) Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του ιδίου νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κ.λπ.

δ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επικαιροποιημένη.

Το Δ.Σ. της ΕΟΤ διατηρεί απολύτως το δικαίωμα της τελικής επιλογής των ανωτέρω συνεργατών με βάση, την εν γένει προσφορά τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, την επιστημονική επάρκεια, την εμπειρία στις αντίστοιχες θέσεις, τα δείγματα υπευθυνότητας και συνεργατικότητας με βάση τον σχεδιασμό της ΕΟΤ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να αποστείλουν την αίτηση (η οποία ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης), το βιογραφικό, την υπεύθυνη δήλωση και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο info@archery.org.gr, έως το αργότερο την Δευτέρα, 20.5.2024 και ώρα 14.00 με θέμα στο email «Ονοματεπώνυμο – Απόσπαση Κ.Φ.Α.2024-2025″