Κανονισμοί

Βιβλία Κανονισμών 2 και 3 (Rule Book 2 & 3 W.A.)

Για την καλύτερη επιμόρφωση των αθλητών, προπονητών και κριτών θα βρείτε μεταφρασμένους τους βασικούς κανονισμούς της W.A. σε αντιπαράθεση με το αγγλικό κείμενο.

Περίοδος Μεταγραφών 2014

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών – Μετεγγραφών της ΕΦΟΤ, η Μεταγραφική Περίοδος ξεκινάει την 1η και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2014.

Κανόνες της World Archery για την τοποθέτηση του λογότυπου χορηγών σε είδη ένδυσης.

Σας ενημερώνουμε για τους κανόνες της World Archery που αφορούν την τοποθέτηση του λογότυπου χορηγών σε είδη ένδυσης στους επίσημους αγώνες. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρηθούν από όλους τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας που συμμετέχουν σε αγώνες εξωτερικού και έχουν χορηγό του οποίου το λογότυπο επιθυμούν να τοποθετήσουν στις εμφανίσεις τους.