Ωρολόγια προγράμματα αγώνων

Αλλαγή ωρολόγιου προγράμματος Πρωταθλήματος Α.Χ. Α-Γ Σύνθετου & Βarebow τόξου Γαλάτσι Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

Μετά από κοινή απόφαση του Προέδρου των Κριτών και των αρχηγών των ομάδων το ωρολόγιο πρόγραμμα για την Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 διαμορφώνεται ως εξής:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α.Χ. Α΄& Β΄κατ. Ολυμπιακού, Σύνθετου & Barebow τόξου, Ατομικοί γύροι & Μικτά Ομαδικά Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου, Αναπτυξιακή κατηγορία & Μ.Η.Κ. Ολυμπιακού, Σύνθετου, Barebow, Longbow & Traditional τόξου 17-18 Ιουνίου 2023 Φλώρινα