Ωρολόγια προγράμματα αγώνων

Ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα ΑΧ Α’ & Β’ κατηγ. Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου, ΟΑΚΑ, 31/3 & 1/4/18

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (29/3/18 16:45):  Λόγω πολλών αλλαγών στις συμμετοχές, μεταφέρθηκε η Α’ κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου Νεανίδων από το Σάββατο πρωί σε Σάββατο απόγευμα.

Ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα ΚΧ, ΟΑΚΑ, 2&3/12/17

Ωρολόγιο πρόγραμμα Λίστα συμμετοχών Α’ κατηγορίας Ολυμπιακού Τόξου (Σάββατο πρωί) Λίστα συμμετοχών Β’ κατηγορίας Ολυμπιακού Τόξου (Σάββατο απόγευμα) Λίστα συμμετοχών Σύνθετου Τόξου (Κυριακή πρωί)