Αγώνες

Κανόνες της World Archery για την τοποθέτηση του λογότυπου χορηγών σε είδη ένδυσης.

Σας ενημερώνουμε για τους κανόνες της World Archery που αφορούν την τοποθέτηση του λογότυπου χορηγών σε είδη ένδυσης στους επίσημους αγώνες. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρηθούν από όλους τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας που συμμετέχουν σε αγώνες εξωτερικού και έχουν χορηγό του οποίου το λογότυπο επιθυμούν να τοποθετήσουν στις εμφανίσεις τους.