Διοικητικό συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Τ..

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Τ., που πραγματοποιήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Δεκεμβρίου 2013,  τα εκλεγμένα μέλη, συνήλθανα σε πρώτη συνεδρίαση και συγκρότησαν  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Τ. με την ακόλουθη κατανομή : Πρόεδρος Δ.Σ. : Συναδινός Πέτρος Α΄Αντιπρόεδρος : Παπαδοπούλου Έβελυν Β΄Αντιπρόεδρος : Ράπτης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας : Κυριλλοπούλου Μαρία Ταμίας : Δρακιώτης Γεώργιος Γενικός Έφορος : Παγώνης

Αναδιάρθρωση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της υποβληθείσας δήλωσης παραίτησης του Α΄ Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Φ.Ο.Τ. κου Περικλή Ντάτσου και την κενωθείσα θέση στο Δ.Σ. καταλαμβάνει  το αναπληρωματικό μέλος κ. Μιχάλης Παγώνης   καθώς επίσης μετά από την παραίτηση του Ειδικού Γραμματέα κου Κωνσταντίνου Βαρδαλή και μέλους του Δ.Σ. της ΕΦΟΤ την  κενωθείσα θέση στο Δ.Σ. καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος κος Γιώργος Δρακιώτης. Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. στη

Συμπλήρωση μέλους Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ..

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Τ. κυρίου Καρμοίρη Χρήστου  διεξήχθη κλήρωση μεταξύ των δύο ισοψηφίσαντων υποψηφίων για το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ.,της κυρίας Έβελυν Παπαδοπούλου και του κυρίου Μιχαήλ Παγώνη,η οποία ανέδειξε ως νέο μέλος του Δ.Σ. την κυρία Έβελυν Παπαδοπούλου.

ΕΦΟΤ

Αθήνα,  28 Ιανουαρίου 2011                                              Αρ. πρωτ.: 24465Προς:   Σωματεία Δύναμης της Ε.Φ.Ο.Τ.Θέμα :   Αναδιάρθρωση του Δ.Σ της  Ε.Φ.Ο.Τ Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν παραιτήσεως από τη θέση του  Προέδρου Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. του κ. Θωμά Ντέκου, και του κ. Γεώργιου  Τσώτα από τη θέση του Αναπληρωτή Εφόρου και μέλους του Δ.Σ. στην τακτική συνεδρίαση  Δ.Σ  στις 22 – 1 – 2011 , διενεργήθηκε μυστική  ψηφοφορία για την κενωθείσα θέση του Προέδρου Διοικητικού