ΕΦΟΤ

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (Ε.Φ.Ο.Τ.), ύστερα από απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 20/02/2011, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Τ., προσκαλεί τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),

Αξιολόγηση Σωματείων προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ της Ε.Φ.Ο.Τ , με γνώμονα την αξιοκρατία , διαφάνεια , καθώς επίσης την παροχή κίνητρων ανάπτυξης προς τα σωματεία δύναμης της , με απόφαση του, διαφοροποιεί τα κριτήρια της ετήσιας αξιολόγησης σωματείων δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ, τα οποία ίσχυαν από το 1999 έως και το 2008, προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, βάση της οποίας υπολογίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ. Γ. Α, το τελικό ύψος των

Course for European Coaching Trainers

Course for European Coaching TrainersLausanne – 2 December 2010 With the common work of EMAU, FITA, Olympic Solidarity, European NOCs, CNOSF and the French Archery Federation, a major project will be soon proposed to European coaches. The principle is to teach archer coaches with a good experience at level 2 (upon 3) how to train level 1 coaches (in 2011 and level 2 in 2012). 

Σεμινάριο Εκπαιδευτών Προπονητών E.M.A.U

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου  2010 Αρ. πρωτ.: 2422 Προς:   Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.  Θέμα:   Σεμινάριο Εκπαιδευτών Προπονητών E.M.A.U..  Σας γνωρίζουμε ότι σε συνεργασία οι  FITA, EMAU, OLYMPIC SOLIDARITY, EUROPEAN NOCs, CNOS και η  FRENCH ARCHERY FEDERATION, διοργανώνουν σεμινάριο Εκπαιδευτών Προπονητών, οι οποίοι μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, θα μπορούν να εκπαιδεύσουν στη χώρα τους, προπονητές 1st  level F.I.T.A / E.M.A.U..

Κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής συγκρότησης Προεθνικών και Εθνικών Ομάδων

Ο παρών εξειδικευμένος σχεδιασμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 12 και 13. Σκοπός του παρόντος είναι η αναλυτική αναφορά της δομής και οργάνωσης του αθλήματος της Τοξοβολίας σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων καθώς και της Προολυμπιακής Ομάδας, με βάση τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.