Τεχνική Υποστήριξη

A.M.S. Τεχνική υποστήριξη

Κατεβάστε το υπόδειγμα του αρχείου σε μορφή excel το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται από τα σωματεία και να επιστρέφεται στη Ε.Ο.Τ. για να γίνεται η εισαγωγή του αγώνα στο επίσημο πρόγραμμα ( A.M.S.).