Ενημέρωση για οδηγίες ΓΓΑ, για λειτουργία ανοιχτών αθλ. εγκαταστάσεων από 7/1/2021

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)