Το Υπουργείο Υγείας μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων θα εποπτεύει  για την εφαρμογή των άρθρων 16 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161 τ.Α’), 17 και 32 του ν. 3868/2010(ΦΕΚ 129 τ.Α΄) όπως ισχύουν περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας.

Στην συνέχεια του άρθρου υπάρχει συννημένο το παραπάνω ΦΕΚ.

Download (PDF, 283KB)