Το Υπουργείο Υγείας μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων θα εποπτεύει  για την εφαρμογή των άρθρων 16 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161 τ.Α’), 17 και 32 του ν. 3868/2010(ΦΕΚ 129 τ.Α΄) όπως ισχύουν περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας.

Στην συνέχεια του άρθρου υπάρχει συννημένο το παραπάνω ΦΕΚ.[gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΦΕΚ-4177-Β.pdf»]