Βάσει του Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών η προθεσμία για όλες τις μετεγγραφές των αθλητών-τριών λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου για το έτος 2020.

Από 16 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 γίνονται οι αιτήσεις για τις αποδεσμεύσεις των αθλητών-τριών.