Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/1 Θέμα : Αγώνες Εθνικού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας 2011 για την Κατηγορία Σύνθετου Τόξου 
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/2 Θέμα : Βαθμολογούμενοι Αγώνες, Τρόπος Βαθμολόγησης 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/3 Θέμα : Διοργάνωση Ανοιχτού Πρωταθλήματος  
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/4 Θέμα : Πανελλήνιο Πρωτάθλημα    
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/5 Θέμα : Σύνθεση Ομαδικών  
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/6 Θέμα : Μη συμμετοχή αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί σε αγώνα  Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/7 Θέμα :     Αθλητική Περιβολή  
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/8Θέμα: Αναγνώριση Πανελλήνιων Επιδόσεων – Επιβράβευση Κατάρριψης Πανελλήνιας Επίδοσης
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/9Θέμα : Πρόκριση ‐ Κατηγοριοποίηση Αθλητών
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/10Θέμα : Ηλιακή Κατηγοριοποίηση Αθλητών
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/11Θέμα : Κατηγοριοποίηση Σωματίων, Αθλητική Δραστηριότητα Σωματείων
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011 / 12Θέμα : Γεωγραφικά Διαμερίσματα
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011 / 13Θέμα : Ετήσια Συνδρομή Σωματείων – Ταυτότητες Αθλητών Παράβολο Ένστασης ‐ Σύγκλιση συμβουλίου αρχηγών ομάδων.
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/14Θέμα : Θεσμός Πολυνίκη Αθλητή και Σωματείου
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011 / 15Θέμα : Διαφημίσεις εντός αγωνιστικών χώρων
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011 / 16Θέμα : Διοργανώσεις Διασυλλογικών Αγώνων
Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011 / 17Θέμα: Αξιολόγηση Σωματείων προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού