Για να προκριθεί ένας αθλητής από την Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία πρέπει να ισοφαρίσει ή ξεπεράσει το βαθμολογικό όριο πρόκρισης, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατόπιν εισήγησης της τεχνικής επιτροπής για το 2022 θα ισχύσουν τα κάτωθι όρια και λόγω της πανδημίας covid 19, όσοι αθλητές έχουν επιτύχει  την αντίστοιχη επίδοση για τα έτη 2020 και 2021 θα ισχύσει και για το 2022.

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ

2x70m

2x18m 2x70m 2x18m

Άνδρες

Άνδρες Γυναίκες

Γυναίκες

≥505

≥510 ≥470

≥490

U21 Άνδρες U21 Άνδρες U21 Γυναίκες

U21 Γυναίκες

≥290 ≥200 ≥290

≥200

      U18 Άνδρες U18 Άνδρες U18 Γυναίκες U18 Γυναίκες

2x60m

2x18m 2x60m

2x18m

260

180 260

180

 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ

2x50m

2x18m 2x50m

2x18m

Άνδρες

Άνδρες Γυναίκες

Γυναίκες

≥590

≥540 ≥565

≥530

U21 Άνδρες

U21 Άνδρες U21 Γυναίκες

U21 Γυναίκες

≥385

≥220 ≥385

≥220

      U18 Άνδρες U18 Άνδρες U18 Γυναίκες U18 Γυναίκες

240

200 240

200

 

 

BAREBOW ΤΟΞΟ

2x50m

2x18m 2x50m

2x18m

Άνδρες

Άνδρες Γυναίκες

Γυναίκες

 

440  

≥420

U21 Άνδρες

U21 Άνδρες U21 Γυναίκες U21 Γυναίκες
 

≥175

 

≥175

      U18 Άνδρες U18 Άνδρες U18 Γυναίκες U18 Γυναίκες
 

≥155

 

≥155