Νέα Προκήρυξη για τον αγώνα Α. Χ. που θα διεξαχθεί στη Φλώρινα 22 & 23 Αυγούστου

[gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΝΕΑΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΓΩΝΑ-23.08.2020-ΦΛΩΡΙΝΑ.pdf»][gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΝΕΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΓΩΝΑ-Α.Χ.-ΦΛΩΡΙΝΑ-23-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-2020.pdf»]