Σας προσκαλούμε στην Τακτική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ε.Ο.Ε.

Download (PDF, Unknown)