Μετά από κοινή απόφαση του Προέδρου των Κριτών και των αρχηγών των ομάδων το ωρολόγιο πρόγραμμα για την Κυριακή 9 Ιουλίου 2023 διαμορφώνεται ως εξής: