Ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΟΤ, Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021, τα στοιχεία του Οικονομικού και Ταμειακού Απολογισμού 1/1-15/3/2021 και του Ισολογισμού 2021.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)