Δ.Σ.

Υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 14/9/16

Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΟΤ την Παρασκευή 9/9/14, εγκρίθηκαν οι παρακάτω εμπρόθεσμες υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/9/16. Υποψηφιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής: Υποψηφιότητες για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή:

Πρόσκληση για Πίτα ΕΦΟΤ.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΟΤ σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας στο Αμφθιιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. ) της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (ΕΦΟΤ), ύστερα από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 03/09/2014, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Τ., προσκαλεί τα σωματεία μέλη της Ε.Φ.Ο.Τ. να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25/10/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου (Λεωφ. Μαραθώνος και 25η Μαρτίου) στον Μαραθώνα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Τ., που πραγματοποιήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Δεκεμβρίου 2013, τα εκλεγμένα μέλη, συνήλθανα σε πρώτη συνεδρίαση και συγκρότησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Τ. με την ακόλουθη κατανομή : Πρόεδρος Δ.Σ. : Συναδινός Πέτρος Α΄Αντιπρόεδρος : Παπαδοπούλου Έβελυν Β΄Αντιπρόεδρος : Ράπτης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας : Κυριλλοπούλου Μαρία Ταμίας : Δρακιώτης Γεώργιος Γενικός Έφορος : Τσάκωνας