Δ.Σ.

Σύνθεση νέου Δ.Σ. και επιτροπών της Ε.Ο.Τ.

Σας ενημερώνουμε για την σύνθεση του νέου Δ.Σ.  μετά τη συγκρότηση σε σώμα των νεοεκλεγέντων μελών όπως προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της 14/9/16. [gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/09/16_Σύνθεση-νέου-Δ.Σ.-και-Επιτροπών-της-Ε.Ο.Τ..pdf»]

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης στις 14/9/16

Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14/9/16. [gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/09/12_Ανακοίνωση-για-αρχαιρεσίες-Ε.Ο.Τ.-στις-14-9-2016.pdf»]

Υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 14/9/16

Κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΟΤ την Παρασκευή 9/9/14, εγκρίθηκαν οι παρακάτω εμπρόθεσμες υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/9/16. Υποψηφιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής: [gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/09/9_ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΣ-ΚΑΙ-ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ-14-9-2016.pdf»] Υποψηφιότητες για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: [gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/09/10_ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΕΟΕ-14-9-2016.pdf»]

Πρόσκληση για Πίτα ΕΦΟΤ.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΟΤ σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας στο Αμφθιιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015. [gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2015/01/Πρόσκληση_Πιτα2015.pdf»]

Πρόσκληση Τακτικής Συνέλευσης 13/02/2015

Σας προσκαλούμε στην Τακτική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ε.Ο.Ε. [gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2015/01/Πρόσκληση-Τακτικής-Γενικής-Συνέλευσης.pdf»]

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ. ) της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (ΕΦΟΤ), ύστερα από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 03/09/2014, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Ε.Φ.Ο.Τ., προσκαλεί τα σωματεία μέλη της Ε.Φ.Ο.Τ. να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25/10/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου (Λεωφ. Μαραθώνος και 25η Μαρτίου) στον Μαραθώνα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Τ., που πραγματοποιήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Δεκεμβρίου 2013, τα εκλεγμένα μέλη, συνήλθανα σε πρώτη συνεδρίαση και συγκρότησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Τ. με την ακόλουθη κατανομή : Πρόεδρος Δ.Σ. : Συναδινός Πέτρος Α΄Αντιπρόεδρος : Παπαδοπούλου Έβελυν Β΄Αντιπρόεδρος : Ράπτης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας : Κυριλλοπούλου Μαρία Ταμίας : Δρακιώτης Γεώργιος Γενικός Έφορος : Τσάκωνας