Τεχνικά

Βιβλία Κανονισμών 2 και 3 (Rule Book 2 & 3 W.A.)

Για την καλύτερη επιμόρφωση των αθλητών, προπονητών και κριτών θα βρείτε μεταφρασμένους τους βασικούς κανονισμούς της W.A. σε αντιπαράθεση με το αγγλικό κείμενο.

Νέα σύνθεση της ΚΕΚ

Αθήνα, 1-9-2014 Αρ. πρωτ. 33003 ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΦΟΤ Στo πλαίσιo της εναρμόνισης του ισχύοντος κανονισμού κριτών με τον αθλητικό νόμο 2725/99 (όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του) και μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, σας ανακοινώνουμε την σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής Κριτών: 1. Παπασπυρόπουλος Παναγιώτης 2. Σαρρή Δάφνη 3. Τσώνη Κλειώ Το ΔΣ της ΕΦΟΤ εύχεται στα νέα μέλη της ΚΕΚ καλή επιτυχία στο έργο τους και ευχαριστεί