Επετηρίδες

Σύνθεση Ε.Ο. για αγώνα Διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας – Κύπρου, 2016

Σας ενημερώνουμε για την σύνθεση της Εθνικής Ομάδας Τοξοβολίας όπως θα συμμετάσχει στον αγώνα Ανοιχτού Χώρου Διακαρτικής συμφωνίας Ελλάδας – Κύπρου, 2016 Η παραπάνω σύνθεση προέκυψε από την επετηρίδα επιδόσεων που φαίνεται παρακάτω: