Αγώνες

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2Χ70μ. Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ -ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 2X60μ. Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 2Χ50μ. Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ -ΝΓ/Ε-Ν ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ Θεσσαλονίκη-Θέρμη Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  Α΄& Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2Χ18μ. Α-Γ/ΝΑ–ΝΓ/Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2Χ18μ. Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016