Η λίστα των αντιπροσώπων των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου για την Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 14/9/2016 φαίνεται στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Download (PDF, Unknown)