Σας ενημερώνουμε ότι το προπονήτηριο στο Ο.Α.Κ.Α. θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022.