Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

Α΄Βάρδια
https://velos.archery.org.gr/results/570

Β΄Βάρδια
https://velos.archery.org.gr/results/572

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

https://velos.archery.org.gr/results/571