Σας ενημερώνουμε για το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα κλειστού χώρου που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Ξιφασκίας στο Ελληνικό το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015.

Download (PDF, 217KB)