ΕΦΟΤ

Course for European Coaching Trainers

Course for European Coaching TrainersLausanne – 2 December 2010 With the common work of EMAU, FITA, Olympic Solidarity, European NOCs, CNOSF and the French Archery Federation, a major project will be soon proposed to European coaches. The principle is to teach archer coaches with a good experience at level 2 (upon 3) how to train level 1 coaches (in 2011 and level 2 in 2012). 

Σεμινάριο Εκπαιδευτών Προπονητών E.M.A.U

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου  2010 Αρ. πρωτ.: 2422 Προς:   Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.  Θέμα:   Σεμινάριο Εκπαιδευτών Προπονητών E.M.A.U..  Σας γνωρίζουμε ότι σε συνεργασία οι  FITA, EMAU, OLYMPIC SOLIDARITY, EUROPEAN NOCs, CNOS και η  FRENCH ARCHERY FEDERATION, διοργανώνουν σεμινάριο Εκπαιδευτών Προπονητών, οι οποίοι μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, θα μπορούν να εκπαιδεύσουν στη χώρα τους, προπονητές 1st  level F.I.T.A / E.M.A.U..

Κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής συγκρότησης Προεθνικών και Εθνικών Ομάδων

Ο παρών εξειδικευμένος σχεδιασμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 12 και 13. Σκοπός του παρόντος είναι η αναλυτική αναφορά της δομής και οργάνωσης του αθλήματος της Τοξοβολίας σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων καθώς και της Προολυμπιακής Ομάδας, με βάση τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.